Nekretnine

Povraćaj poreza na prvi stan ne važi za sve objekte

Svaki punoletni državljanin Srbije, sa prebivalištem na njenoj teritoriji, a koji kupuje prvi stan, ima pravo na povraćaj uplaćenog poreza na dodatu vrednost.

Refundacija poreza za kupljenu nepokretnost vrši se po osnovu podnetog zahteva, a pod uslovom da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije i da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na njegov tekući račun.

Prema objašnjenju Ministarstva finansija, pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost za kupovinu prvog stana ne može se ostvariti po osnovu kupovine montažne kuće bez zemljišta. Ovo dobro, kako kažu, ne smatra se stanom u smislu odredbi Zakona.

“Međutim, ako kupac prvog stana kupuje stambeni objekat – kuću uključujući i montažnu kuću, sa pripadajućim zemljištem, što znači kupuje nepokretnost, ima pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost”, ističu u Ministarstvu finansija.

Dodaju i da se promet montažne kuće namenjene stanovanju, koja se prodaje bez zemljišta, oporezuje po opštoj stopi PDV od 20 odsto, s obzirom da se promet ovog dobra ne smatra prvim prenosom prava raspolaganja na novoizgrađenom stanu za čiji je promet propisano oporezivanje po posebnoj poreskoj stopi od deset odsto.

Kupac stana može biti u potpunosti oslobođen plaćanja poreza na dodatu vrednost, ako nekretnina ima do 40 kvadratnih metara.

Kupac stana može dodatno biti oslobođen plaćanja poreza i ako ima do 15 metara kvadratnih za svakog člana domaćinstva, koji takođe nije posedovao neku nekretninu na svoje ime.

Nakon obavljene provere ispunjenosti uslova za povraćaj poreza na dodatu vrednost, nadležna filijala Poreske uprave u roku od 30 dana od dana prijema zahteva odlučuje o istom, a u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja, vrši refundaciju PDV na dinarski račun kupca stana.

Ako cena iz kupoprodajnog ugovora nije niža od tržišne cene za lokaciju gde se nekretnina nalazi, poreznici će utvrditi poresku osnovicu u odnosu na prikazanu cenu. Ako procene da je navedena cena u ugovoru niža od tržišne, Poreska uprava će u roku od 60 dana od kada je primila poresku prijavu, utvrditi realnu tržišnu cenu.

Procena tržišne cene vrši se analizom cene stanova na toj lokaciji, kao i izlaskom na teren. Nakon toga, u roku od 60 dana utvrđuje tržišnu cenu stana.

Do prošle godine, učešće kupca prvog stana u kupovini nekretnine moralo je biti 30 odsto, međutim, sredinom 2020. godine je učešće smanjeno na deset odsto.

Izvor: biznis.rs

Slični članci

Na posao ne vraćaju ni Vladina komisija, ni Upravni sud

NinaG

U Vojvodini vikendice od 1.000 do 410.000 evra

NinaG

Cene nisu promenjene iako cena građevinskog materijala nastavlja da pada

NinaG